Genetik kökenli, doğum öncesinde, doğum esnasında veya doğumdan sonra etkenlere bağlı olaraktan çocukların gelişimlerinde sorunlar oluşabilir. Bebeklikte motor gelişiminde gerileme olarak ortaya çıkan bir problem, daha sonraki yıllarda dil, zihinsel ve sosyal gelişimlerini de etkileyebilir. İlkokul çağına geldiğinde çocuğun okuldaki öğretmen ve arkadaş ilişkileri ile beraber dersleri de beklenen seviyede olmayabilir. İleri yaşlarda oluşabilecek problemleri erken teşhis etmek adına bebeklik dönemi itibariyle çocuğunuzun gelişiminin gözlemi ve uzman tarafından takibi önemlidir. Çocuğunuzda diğer çocuklarla kıyasla farklı olan ya da hiç olmayan davranışlar, çevreye ilgisizlik ve tepkisizlik, motor gelişiminde aksaklık gibi durumlar gözlemliyorsanız, gelişimsel bir sorun söz konusu olabilir. Bir an önce gerekli (gelişimsel) testlerin uygulanması ve tanı konması ise oluşturulması gereken tedavi programı hakkında size açıklık getirir. Gelişimsel testler çocukluğun ilk yıllarında, genelde yaklaşık 6 yaşa kadar, yaygın olarak kullanılır. Ülkemizde en bilinen ve yaygın kullanılan gelişimsel tarama testleri Denver II ve AGTE testidir. Yaklaşık 4 yaş itibariyle çocuklara zekâ testleri uygulanabilmektedir. Artık gelişim seviyesi kavramı yerine zekâ seviyesi kavramı daha sık kullanılır. Zekâ kavramı çok boyutlu bir kavramdır ve günümüze kadar uzanan ‘Zekâ kalıtsal mı ya da sonradan geliştirilebilir mi?’ sorusu hala tartışılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde en yaygın kullanılan test ise WISC-R testidir ve 6 – 16 yaş arası çocuklarda uygulanabilir. Zekâ geniş bir kavram olduğundan dolayı tek bir test sonucu ile saptanması aslında ikinci tartışılan bir durumdur. Günümüzde uygulanan ve hala geliştirilen zekâ testleri mümkün olduğu kadarıyla çok boyutluluğu göz önünde bulunduruyor ve cinsiyete, kültüre, sosyal duruma bağlı durumların etkisini kontrol etmeye çalışıyor. Zekâ testlerinin bizlere sadece bir rakam olarak sonuç vermediğini ise ayrıca göz önünde bulundurmalıyız. Dolayısıyla test yapıldıktan sonra ortaya çıkan ‘zekâ profilinin’ analizi çok önemlidir. Örneğin, zekâ puanı ortalamanın içinde çıkan bir çocuğun profilini incelediğinizde özellikle sözel alt testlerinde ortalamanın altında kaldığı gözlemlenebilir. Ya da özellikle performans alt testlerinde çocuğunuz zorlandığından dolayı, bu alanda ortalamanın altında çıkabilir ve bu durum genel zekâ puanını etkileyebilir. Ayrıca çocuğun test esnasındaki genel ruh durumu ve tepkileri de gözden kaçırılmamalıdır. ÇOCUK VE ERGENLERE YÖNELİK TEST UYGULAMALARI Çocuklukta ortaya çıkan bazı ruhsal problemler veya doğuştan getirilen gelişimsel sorunlar, çocukların gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayamamalarına neden olmakta, okuldaki arkadaş-öğretmen ilişkilerini ve derslerini de olumsuz etkilemektedir. Çocuğunuzda, diğer çocuklardan farklı ve onlarda olmayan davranışlar, çevreye karşı ilgisizlik, tepkisizlik veya yaşı itibariyle gerçekleştirmesi gereken bazı davranışları gerçekleştirememe gibi durumlar gözlemliyorsanız çocuğunuzda gelişimsel bir problem olabilir. Bu durumda gerekli testler uygulanarak tanı koyulması ve izlenecek tedavi programının oluşturulması gerekir. Ergenlik ise, çocukluk ve yetişkinlik dönemleri arasında bir geçiş dönemi olarak düşünülebilir. Bu dönem yoğun kimlik bunalımları ve duygu durumda dalgalanmaların yaşadığı bir dönemdir. Kişinin kendi içinde yaşanan sıkıntılar, aile içi çatışmalar ve sosyal problemler bunlara örnek olabilir. Ayrıca bazı ruhsal hastalıkların da özellikle bu yaşlarda kendini göstermeye başladığı bilinmektedir. Bunlarla birlikte, özellikle ülkemizdeki sınav sisteminin getirdiği sıkıntılar bu dönemde karşılaşılan sorunların başlarındadır. Ergenlikte yaşanan bu gibi sorunların temelindeki nedenleri belirlemek için birimimizde çeşitli değerlendirme testleri bulunmaktadır. Birimimizde Çocuk ve Ergenler İçin Uygulanan Objektif Testler: Zeka Testi • Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği ( WISC-R ) Nöropsikolojik Testler • Burdon Dikkat Testi • Bender –Gestalt Psikomotor Koordinasyon ve Algı Testi Gelişimsel Testler • Ankara Gelişim Tarama Envanteri ( AGTE ) • Denver II Gelişimsel Tarama Testi • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi Ölçekler • Çocuk Depresyon Envanteri • Çocuk Anksiyete Envanteri • Sınav Kaygısı Ölçeği • Başarısızlık Nedenleri Anketi • Conners’ Ebeveyn Derecelendirme Ölçeği Birimimizde Çocuk ve Ergenler İçin Uygulanan Projektif Testler: • Tematik Algı Testi ( TAT ) • Beier Cümle Tamamlama Testi YETİŞKİNLERE YÖNELİK TEST UYGULAMALARI Günlük yaşamınız içerisinde kendinizi her zamankinden daha mutsuz, endişeli, gergin hissediyor, çözümünü bulamadığınız sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Stres düzeyiniz olağandan daha çok ve sizin baş edemediğiniz bir noktada olabilir. Garip veya saçma olduğunu düşündüğünüz bazı düşünceleri aklınızdan atamıyor, bazı davranışları engellemek isteseniz de tekrarlıyor olabilirsiniz. Karşılaştığınız bu sorunlar dönemsel olabileceği gibi, psikolojik bir bozukluğa da işaret ediyor olabilir. Bu noktada probleminizin arkasındaki nedenleri belirlemek ve gerekli yönlendirmelerin yapılabilmesi için merkezimize test uygulamaları için başvurabilirsiniz. Birimimizde Yetişkinler İçin Uygulanan Objektif Testler: Kişilik Testi • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri ( MMPI ) Ölçekler • Belirti Tarama Testi (SCL-90 R) • Beck Depresyon Envanteri • Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği ( PARI ) • Çiftler Uyum Ölçeği Birimimizde Yetişkinler İçin Uygulanan Projektif Testler: • Tematik Algı Testi ( TAT ) • Beier Cümle Tamamlama Testi Bunlara ek olarak, birimimizde algı, dikkat, bellek gibi bilişsel fonksiyonları değerlendirmek üzere aşağıdaki nöropsikolojik testler de uygulanabilmektedir.