İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen yetersizliğinden dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanmada ve iletişimde güçlük nedeniyle bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur.

• 0-12 yaş arasındaki iştmeyen çocuklara işitme cihazı ile dinleme ve konuşma eğitimi vermek, normal çocuklarla entegrasyonu sağlamak,
• Konuşma gecikmesi ve bozukluğu olana çocuklara konuşma yeteneği kazandırmak,
• İşitme ve konuşma güçlüğü bulunan çocukların ailelerin, çocuğun problemi hakkında bilgilendirmek, özürlü çocuğa yaklaşım ve eğitim metodlarını öğretmek. ev programları ile eğitime yardımcı olmalarını sağlamak,
• Bu program işitme ve konuşma öğretmenleri tarafından uygulanmaktadır