El Sanatları : Bireyin bilgi becerisine dayalı doğal hammaddeleri kullanarak el basit aletlerle toplumun kültür ve özelliklerini aynı zamanda bireyin zevkli beceri ve hayal dünyasını yansıtan gelir sağlayıcı üretime yönelik etkinliklerdir. El sanatları eğitimi , eğitim ile sanatın farklı boyutlarıyla bir araya geldiği alandır. Bedensel veya zihinsel engelli öğrencilerde bilgi ve becerilerin kazandırılması yapılan etkinlikler ile mümkündür. Kas becerileri , el – göz koordinasyonun gelişimi bu etkinliklerle geliştirilebilir. Kağıt kopartma , kesme , yırtma , yapıştırma , katlama , renkleri ögrenme , boya fırçasının kontrolü , duygu ve düşüncelerin resim ile ifadesi , çamur , kil vb. aktiviteler duygusal doyum sağlama ve eğlenerek öğrenebilme açısından çok önemlidir. Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin gelişiminin yanı sıra sosyal davranış kazanabilmeleri açısından da önemlidir. El sanatları boş zamanların değerlendirmesini , hobilerin zenginleştirmesini , rahatlama ve yaratıcı düşünmelerini sağlar. Aynı zamanda kendini ifade etme , seçim yapma , yardımlaşma , paylaşma grup ile birlikte hareket etme gibi becerilerini de geliştirir.