Özel eğitime gereksinimi olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitim özel eğitimdir.
Özel eğitim gerektiren birey, çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireydir.

Zihinsel eğitimde çağın gerektirdiği eğitim ortamlarını sağlamak zorundayız.geleneksel kağıt kalem takıntısından kurtulup interaktif tüm duyu organlarını işin içine katarak eğitim sistemimizi planlayarak uygulamaktayız. 

Yapılacak doğru bir değerlendirmeden sonra çocuklarımızın seviyeleri tespit edilerek doğru eğitim proğramı alanında uzaman olan meslek elemanıyla çalışma hedeflenmektedir.

Zekanın kalıtsal sonuçlarına rağmen ,mevcut durumun daha verimli ve pratiklere dönük bilimsel terapi ve eğitim süreçleriyle ciddi ilerlemeler sağlandığı bir gerçektir